Gemensamm resolution hos Armeniska SSR och Nagorno-Karabachs Oblast om återförening

1 December 1989

Med utgångspunkt från de allmänna principerna om nationellt självbestämmande och instämmande med juridisk strävan efter återförening av de två segmenten av det armeniska folket som slitits sönder med våld, Armeniska högsta sovjeten erkänner det faktum att NKAO:s självbestämmande och kongressen för de befullmäktigade representanterna från NKAO och det Nationella råd man har valt som den enda rättsliga myndigheten i kraft i oblasten. Armeniska högsta sovjeten och NKAO:s Nationella råd förklarar återföreningen av den Armeniska republiken och NKAO. Armeniska republikens medborgerliga rättigheter omfattar även befolkningen i NKAO. Högsta sovjeten och Nationella rådet inrättar härmed en gemensam kommission för att formulera konkreta åtgärder för att förverkliga återförening. De åtar skyldigheten att företräda nationella intressen hos den armeniska befolkningen i norra Artsakh (NKAO), Shaumians rayon och Getashen-distrikten.