Beslut i Högsta sovjeten i Azerbajdzjanska SSR i samband med beslutet i Högsta sovjeten i Armeniska SSR om föreningen av Armeniska SSR och NKAO

Baku, 6 december 1989

Det beslut som antogs av Armeniska SSR:s högsta sovjet den 1 december 1989 om att förena Armeniska SSR och NKAO betraktas som en otillåten inblandning i suveräna Azerbajdzjanska SSR:s frågor och en åtgärd som syftar till att inkräkta på Azerbajdzjanska SSR:s territoriella integritet, vilket inte bidrar till de ansträngningar som gjorts för att stabilisera situationen i regionen och återupprätta normala förhållanden.