Bisjkek-protokollet

Bishkek, 5 maj 1994
[Inofficiell översättning]

Deltagarna i mötet 04-05 maj i Bisjkek, på initiativ av OSS Interparlamentariska församling, parlament i Kirgizistan, Federala kongressen och utrikesministeriet i Ryska federationen:

uttrycker vilja att hjälpa på alla möjliga sätt till upphörandet av väpnad konflikt i och runt Nagorno-Karabach, vilken inte bara orsakar oåterkalleliga förluster för azerbajdzjanska och armeniska folken, men också påverkar stort andra länders intressen i regionen och försvårar den internationella läget allvarligt;

stödjer uttalandet den 15 april 1994 från OSS-rådet för statsöverhuvuen, uttrycker beredskap att fullt ut stödja ansträngningarna hos ledare och företrädare för den verkställande makten om upphörande av den väpnade konflikten och avveckling av dess konsekvenser genom att nå en lämplig överenskommelse så snart som möjligt;

förespråkar ett naturligt aktiv roll hos Samväldets och Inter-parlamentariska församlingen i upphörandet av konflikten, i förverkligandet av principer, mål och vissa besult hos FN och OSSE (först och främst FN:s säkerhetsrådsresolutioner 822, 853, 874, 884);

uppmanar de stridande parterna att använda sund förnuft: upphör att skjuta vid midnatt 8-9 Maj, ledsagad av protokollet 18 februari 1994 (inklusive den del om beviljande av observatörer) och arbeta intensivt för att bekräfta detta så snart som möjligt genom att underteckna ett pålitligt, juridiskt bindande avtal om förutser en mekanism för säkerställandet av icke-återupptagandet av militära och fientliga aktiviteter, tillbakadragandet av trupper från ockuperade områden och återställandet av kommunikation, återvändandet av flyktingar,

är överens om att föreslå parlamenten i OSS-länderna att diskutera initiativet hos ordföranden för Interparlamentariska församlingrådet, V. Shumeyko, och chef för Församlingens fredsskapande grupp för Nagorno-Karabach, M. Sherimkulov, om skapandet av en OSS fredskapande styrka;

anser det lämpligt att fortsätta sådana möten för fredlig lösning av den väpnade konflikten;

uttrycker tacksamhet till folket och ledarskap i Kirgizistan för att skapandet av utmärkta arbetsvillkor, värme och gästfrihet.

PÅ UPPDRAG AV DELEGATIONER:

A. Jalilov
(Undertecknat av R. Guliyev, ordförande i den Azerbajdzjanska högsta sovjet)

K. Babourian
(Ordförande i Republiken Nagorno-Karabachs högsta sovjet)

B. Ararktsian
(Ordförande i Armeniens högsta sovjet)

V. Shumeyko
(Ordförande i Ryska federationen)

M. Sherimkulov
(Ordförande i Högsta sovjet Kirgizistan)

V. Kazimirov
(Befullmäktigad representant för presidenten i Ryska federationen, chef för den ryska medlingsmissionen)

M. Krotov
(Chef för medlemsstaternas Inter-parlamentariska församlingrådets sekretariat)