Beslut hos den sovjeten i den autonoma regionen Nagorno-Karabach om begäran för införlivande i Armeniska SSR

Stepanakert, 20 Feb 1988

[inofficiell översättning]

Extra möte i den 20:e session för Folkets representanters sovjet, Autonoma regionen Nagorno-Karabach.

Resolution:

Beträffande medling för överföring av Autonoma regionen Nagorno-Karabach från Azerbajdzjanska SSR till Armeniska SSR:

Efter att ha lyssnat på och granskat uttalanden hos Folkets representanter i Autonoma regionen Nagorno-Karabachs sovjet "om förmedling av SSR:s Högsta sovjet mellan Azerbajdzjanska SSR och Armeniska SSR för överföring av den Autonoma regionen Nagorno-Karabach från den Azerbajdzjanska SSR till den Armeniska SSR", den särskilda sessionen i regional sovjeten av 20:e regionala sovjeten i Nagorno-Karabach beslutar, välkomnande önskemålen från arbetarna i den Autonoma regionen Nagorno-Karabach att begära Högsta sovjeterna i Azerbajdzjanska och Armeniska SSR att de uppskattar de djupa ambitionerna hos den armeniska befolkningen i Nagorno-Karabach och överför den Autonoma regionen Nagorno-Karabach från Azerbajdzjanska SSR till Armeniska SSR, samtidigt att medla med Högsta sovjeten i Sovjetunionens att nå en positiv lösning om överlåtelse av regionen från Azerbajdzjanska SSR till Armeniska SSR.