Uttalande av OSSE:s ordförande, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, 1996 års toppmöte

3 December 1996

BILAGA 1: UTTALANDE AV OSSE:s ordförande

Ni vet alla att inga framsteg har gjorts under de senaste två åren för att lösa konflikten i Nagorno-Karabach och frågan om republiken Azerbajdzjans territoriella integritet. Jag beklagar att insatserna hos de båda ordförandena i Minsk-konferensen för att förena synpunkterna från parterna om principerna för en lösning har misslyckats.

Tre principer som bör ingå i en lösning av Nagorno-Karabach rekommenderades av de båda ordförandena i Minskgrupen. Dessa principer stöds av alla medlemsstater i Minskgruppen. De är:

- territoriella integritet för republiken Armenien och republiken Azerbajdzjan;
- juridiska statusen för Nagorno-Karabach ska fastställas i ett avtal baserat på självbestämmande som ger Nagorno-Karabach den högsta graden av självstyre inom Azerbajdzjan;
- garanterad säkerhet för Nagorno-Karabach och hela dess befolkning, inklusive ömsesidiga skyldigheter att säkerställa att alla parter med bestämmelserna i uppgörelsen.

Jag beklagar att ett deltagande stat inte kan acceptera detta. Dessa principer har stöd av alla andra deltagande stater.

Detta uttalande kommer att ingå i Lissabon toppmötesdokument.