OSSE:s Minskgrupp, Madrid-dokumentet

November 2007

[utdrag]

De grundläggande principerna avspeglar en rimlig kompromiss baserad på slutakten från Helsingforsprinciperna om icke-användning av våld, territoriell integritet samt lika rättigheter och självbestämmande av folk.

De grundläggande principerna kräver bland annat:

- Evakuering och demilitarisering av områden kring Nagorno-Karabach;
- Ett interimstatus för Nagorno-Karabach som garanterar dess säkerhet och självstyre;
- En korridor som förbinder Armenien med Nagorno-Karabach;
- Framtida fastställandet av Nagorno-Karabachs slutliga rättsliga status genom ett rättsligt bindande viljeyttring;
- Rätten för alla internt fördrivna personer och flyktingar att återvända till sina tidigare bostadsorter; och
- Internationella säkerhetsgarantier som skulle inkludera en fredsbevarande operation.

Godkännandet av dessa grundläggande principer av Armenien och Azerbajdzjan kommer att möjliggöra utarbetandet av en övergripande lösning för att säkerställa en framtid med fred, stabilitet och välstånd för Armenien och Azerbajdzjan och hela regionen.