§ 907 i Freedom Support Act (Public Law 102-511)

Washington DC, Oktober 24, 1992

Sek. 907. Begränsning om stöd till Azerbajdzjan.

(a) Begränsningar - USA:s bistånd enligt denna eller någon annan åtgärd (annat än bistånd enligt avdelning V i denna lag) får inte ges till Azerbajdzjans regering till dess presidenten bestämmer så och rapporterar det till kongressen, att regeringen i Azerbajdzjan tar påvisbara åtgärder för att upphöra med alla blockader och andra användningar av offensiv kraft mot Armenien och Nagorno-Karabach.

(b) Undantag - Begränsningen om bistånd i underavsnitt (a) skall inte tillämpas om presidenten bestämmer det och så intygar för kongressen att tillämpningen av begränsningen inte skulle ligga i Förenta staternas nationella intressen.