Monumenter

Raderingen av armeniskt närvaro genom förtörelse av historiska monument

Tvärs över azeriskkontrollerade områden har det förekommit förstörelse av armeniska monument som vittnar om armeniskt närvaro. Under Karabach-konfliktens gång har man vid otaliga platser, efter att armenierna återfått kontrollen över ett visst område, upptäckt att armeniska kyrkor, kloster eller armeniska inskriptioner som berättar om deras härkomst blivit sönderslagna. Detta bekräftas då man jämför nytagna bilder med de arkivbilder som finns tillgängliga. Denna dokumentation går dock tillbaka i tiden, långt innnan Karabach-konflikten började, vilket framgår av datumen på de bilder som redovisas här. De följande exemplen är enbart fåtal handplockade bilder av det breda underlag av bevismaterial som finns publicerat.

Highslide JS
Bildtext
Baku city. Kyrkan S:t Grigor upplysaren år 1986 med ett kors på sin kupol och dess nuvrande skick där korset har tagits bort.
   
Highslide JS
Bildtext
Norra Artsakh. S:t Sargis i Gagklostret, beläget på toppen av berget Gag. Vy från väst. Inskriptionen är till minne av renoveringen 1838. Samma inskription var bortskrapad med flit redan 1985 (foto: S. Karapetian) och så gott som helt sönderslagen i början av 2000. (foton från www.bakililar.az/ca/eng/news/news9_eng.html
och www.caucasuanhistory.org)
   
Highslide JS
Bildtext
Byn Bababts, norra Artsakh. Allmän vy över byn som har tömts på sina armeniska invånare sedan 1988. Kyrktornet på kyrkan S:t Grigor upplysaren med sitt kors som uppfördes av Martiros Chalumian (foto: S. Karapetian, 1986). Bilden till höger visar kyrkan i dess nuvarande skick där korset har tagits bort och man har istället rest den azeriska flaggan.
   
Highslide JS
Bildtext
Staden Gandzak (Ganja), norra Artsakh. Inskriptionerna hos S:t Hovannes kyrka (nu omvandlat till en kammarmusikssal) som har med flit bortskrapats. En berättar om buyggandet av monumentet, den andra om en donation (1643) som gjordes av en viss Tasal från Astapat och en tredje om skapandet av kyrkans dörr (1860) med medel från Hovsep Grigoriants (gamla bilderna av S. Karapetian, 1985 och de nya av E. Berlemont, 2007).
   
Highslide JS
Bildtext
Byn Hogher, Hadrut-distriktet. Entrén till Kavak-klostrets kyrka med dess konstruktions inskription (1742) som den var 1982 och efter befriandet av området 2009 (bilder: Samvel Karapetian).
   
Highslide JS
Bildtext
Byn Kherkhapor, Shahumian-distriktet i Artsakh (annekterad till Azerbajdjzan sedan 1992). Den historiska kyrkan Mandur, arkitekt Yeremia Yeghakertsy, 1252 (foton av Samvel Karapetian, 1982 resp. 1984).
   
Highslide JS
Bildtext
Byn Tzar, Karvajar-distriktet. Hundratals fragmnet som återstår efter förstörelsen (1950-talet) av två kyrkor belägna i byns centrum (S:t Sargis och Heliga moderns kyrka) tillsammans med otaliga antal brutna bitar från en stor kyrkogård med khatchkars (korsstenar) användes som byggnadsmaterial för byns skola (foton: Samvel Karapetian, 1993).