Historia, geografi och etnologi

Furstendömen Khatchen (800-talet till 1200-talet)

Under 800-talets första decennier började de armeniska furstendömena Khatchen och Dizak att samla kraft och trappade upp sitt motstånd mot det arabiska kalifatet som sedan slutet av 600-talet hade erövrat regionen. Från 1000-talet utsattes Artsakh och Khatchen för de seldjukiska turkarnas attacker österifrån, men kunde avvärja dessa framgångsrikt, mest tack vare det bergiga områdets svårtillgängliga natur.

Tiden mellan slutet av 1100-talet och första hälften av 1200-talet var perioden då Khatchen blomstrade. Flera värdefulla armeniska arkitektoniska skapelser, vilka räknas som några av mästerverken inom armenisk arkitektur, härstammar från denna period: Johannes döparens kyrka, vestibulen till klostret i Gandzasar (1216-1260),[11] Dadiklostrets katedral (1214) och Gtchavankklostrets katedral (1241-1248).

Noter

11) A. L. Jakobson, Från historien om armeniskt medeltida arkitektur, (Gandzasar Monastery), på ryska.