Innehåll
Förord Historia, geografi och etnologi Karabach-frågan, tidigt 1900-tal:
rötterna till dagens konflikt gror
Sovjetisering av Kaukasus och Stalins policy Karabach-konfliktens förnyande / Sovjetunionens fall Eldupphörsavtalet 1994 / försök till fredlig lösning OSSE Minskgruppens framarbetade förslag