OSSE Minskgruppens framarbetade förslag

Sedan 1994 års eldupphörsavtal, har OSSE Minskgruppen lagt fram flera förslag till grundprinciper för en fredlig lösning av konflikten. Dessa förslag kan summeras i fyra huvudfaser som beskrivs här i korthet.