Karabach-frågan, tidigt 1900-tal: Rötterna till dagens konflikt gror

När ryska imperiet upplöstes som en följd av ryska revolutionen i oktober 1917, skapades först en transkaukasisk federation som senare (våren 1918) splittrades i de tre självständiga republikerna Georgien, Armenien och Azerbajdzjan (se karta 4). Det var vid detta datum (28 maj 1918) som tatarerna, eller snarare muslimerna i Transkaukasus, antog namnet azerier och kallade sitt land, som dittills gick under namnet kaukasiska Albanien, för Azerbajdzjan.[18]

Karta 4

Noter

18) Richard G. Hovannisian, Armenia on the Road to Independence, 1918, Berkeley, 1967.