OSSE Minskgruppens framarbetade förslag

Steg-för-steg-överenskommelsen, december 1997

Efter misslyckandet med förhandlingarna under sommaren och hösten 1997 om en övergripande överenskommelse, föreslog Minskgruppens medlare en ny plan som istället skulle tillämpas i olika faser. Den nya planen motsvarade i huvudsak den tidigare förslagna paketöverenskommelsen med följande skillnader:

  • Stegvis tillbakadragande av de väpnade styrkorna i olika faser och utplacering av fredsbevarande styrkor för att garantera att en total demilitarisering av regionen inte skulle missbrukas av någon sida i ett överraskningsangrepp;
  • Latchin-korridoren skulle kvarbli under kontroll av Nagorno-Karabachs väpnade styrkor;
  • Upprättande av en gemensam kommission mellan Armenien och Azerbajdzjan för att lösa frågan om den slutgiltiga statusen för Nagorno-Karabachs samt återstående frågor, så som statusen för Latchin, Shushi och Shahumian.[107]

Dessa villkor kom också att accepteras av Armenien och Azerbajdzjan, medan regeringen i Karabach förkastade förslaget eftersom det lämnade några av de mest grundläggande frågorna obesvarade, d.v.s. Karabachs status och frågan om Latchin-korridoren som förbinder Karabach med Armenien till en obestämd framtid.

Noter

107) Minsk Group proposal (’step-by-step deal’), Conciliation Resources; http://www.c-r.org/our-work/accord/nagorny-karabakh/keytexts19.php