Kronologi

Konflikten mellan de nygrundade republikerna Armenien och Azerbajdzjan, 1918-1920

1918
28 maj Armenien utropar sin självständighet från Transkaukasiska federationen (bestående av georgier, armenier och muslimer i Transkaukasus) som tillkom efter ryska revolutionen 1917. Även muslimerna i federationen utropar sin självständighet och antar namnet Azerbajdzjan.
30 augusti Osmanska Turkiets fredsförhandlare i Jerevan, Halil bey, kräver att Armeniens regering överlämnar Nachitjevan, Karabach och Zangezour till den nybildade republiken Azerbajdzjan. Armeniens regering hänvisar till det faktum att dessa regioners befolkning till överväldigande del är armenier och ber Turkiet att låta bli stödja Azerbajdzjans orättvisa anspråk på dessa områden. Azerierna gick dock längre och gjorde med stöd från Turkiet anspråk på större delen av Armenien, bl.a. Jerevan och Kars men även på georgiska områden som Tiflis och Svartahavshamnen Batum.
1 december Armeniska styrkor har brutit den tatar-kurdiska fronten som separerar Zangezour och Karabach och vägen till Shushi står öppen när armenierna får order från den brittiska generalen William M. Thomson, som leder en fredsbevarande styrka i Baku, att lägga ner sina vapen och invänta beslut från fredskonferensen i Paris.

1919
Juni Armeniens armé får kontroll över Nachitjevan.
28 augusti Fångad mellan den avancerande turkiska armén i väst och azeriska attacker i öst tvingas regeringen i Jerevan överge Karabachs armenier som i sin tur tvingas gå med på en tillfällig men begränsad azerisk överhet. Azerbajdzjan får begränsad militärnärvaro i regionen och Karabach får långtgående intern autonomi.

1920
Mars Azerbajdzjans kontinuerliga brott mot bestämmelserna från augusti 1919 kulminerar i en revolt hos armenierna i Karabach. Strider bryter ut mellan Armenien och Azerbajdzjan över Karabach. Azeriska styrkorna bränner ner den historiska armeniska staden Shushi, hänger biskop Vahan och massakrerar större delen av befolkningen.
28 april Röda armén erövrar Baku och utropar bildandet av Azerbajdzjanska SSR.
28 juli Röda armén erövrar Nachitjevan från republiken Armenien och utropar Nachitjevans autonoma sovjetiska socialistiska republik med ”nära band till Azerbajdzjanska SSR”.
23 oktober I enlighet med ett avtal mellan Turkiet och Moskva överlämnas Nachitjevan till Azerbajdzjanska SSR.
29 november Armenien utropas till Armeniska SSR.
30 november Regeringen i sovjetiska Azerbajdzjan erkänner att Nagorno-Karabach, Nachitjevan och Zangezour är integrerade delar av Armenien som nu kontrolleras av bolsjevikerna.
2 december Armenien förlorar sin självständighet och blir Armeniska SSR.