Kronologi
Konflikten mellan de nygrundade republikerna Armenien och Azerbajdzjan, 1918-1920 Sovjetiseringen av regionen och Stalins omritning av gränserna, 1921-1986 Karabach-rörelsens pånyttfödelse under Gorbatjovs glasnost-reform, 1987-1990 Sovjets fall och Armeniens och Azerbajdzjans självständighet, 1991-1994 Eldupphör och försök till politisk medling i OSSE, 1995-2011, 1991-1994