Kronologi

Karabach-rörelsens pånyttfödelse under Gorbatjovs glasnost-reform, 1987-1990

1987
Oktober  Armenierna i den armeniskdominerade byn Chardakli i nordvästra Azerbajdzjan vägrar acceptera utnämningen av azerisk direktör för byn. Detta ledde till det lokala kommunistiska partiets kraftåtgärder mot byinvånarna som armenierna menade hade målet att driva ut dem ur byn.

1988
Januari Efter händelserna i Chardakli börjar azeriska befolkningen i Armenien att utsättas för trakasserier och många tvingas lämna landet. Den första flyktingvågen når Baku och bosätter sig i industristaden Sumgait. Två nya flyktingvågar anländer innan slutet av februari.
Januari Tiotusentals armenier i Nagorno-Karabach undertecknar en petition som skickas till Moskva där man begär en folkomröstning i regionen för att bestämma Karabachs framtid.
25 januari Efter ökad spänning mellan armenier och azerier rapporteras om azeriernas flykt från den armeniska staden Kapan som ligger intill gränsen till Azerbajdzjan.
13 februari De första demonstrationerna äger rum i Stepanakert, huvudstaden i Nagorno-Karabachs autonoma oblast (NKAO), där man kräver en återföring av NKAO till Armenien.
19 februari De första demonstrationerna om Karabach äger rum i Baku.
20 februari Under en extrainsatt session hos NKAO:s sovjet för folkets representanter röstar man med siffrorna 110 mot 17 för resolutionen om ”Ansökan till Högsta sovjeten i Azer-bajdzjanska SSR och Armeniska SSR för NKAO:s överföring från Azerbajdzjanska SSR:s struktur till densamma hos Armeniska SSR.”
Februari Karabach-kommittén skapas, vars huvudmål är återföreningen mellan Karabach och Armenien.
22 februari Azeriska millitanter från Aghdam anfaller byn Askeran i Karabach men möter hårt motstånd från invånarna.
26 februari Hundratusentals människor demonstrerar i Armeniens huvudstad, Jerevan för att visa sitt stöd för NKAO:s återföring till Armeniska SSR.
27-29 februari Masspogromer och dödande av armenier äger rum i den azeriska staden Sumgait. Armenierna börjar lämna sina hus och egendom och flyr landet.
17 mars Nagorno-Karabachs Kommunistiska partiets distriktskommitté godkänner resolutionen från NKAO:s sovjet om överföringen till Armeniska SSR.
23 mars Sovjetunionens högsta sovjet i Moskva avslår Karabachs krav på återförening med Armenien utan möjlighet till överklagan.
15 juni Med hänvisning till artikel 70 i Sovjetunionens konstitution, ger Armeniska SSR:s Högsta sovjet sitt medgivande om NKAO:s införlivande i Armeniska SSR.
18 juli Sovjetunionens Högsta sovjet diskuterar Nagorno-Karabach-problemet. Sovjetunionens statliga TV direktsänder sessionen. NKAO:s representant påpekar att det är omöjligt för NKAO att förbli en del av Azerbajdzjanska SSR.
26 juli Den lokala sovjeten i Shahumian (norra Artsakh), röstar om återförening med Nagorno-Karabach.
21 september Moskva utlyser undantagstillstånd i NKAO.
23 november Pogromer mot armeniska befolkningen i Kirovabad (dagens Ganja) äger rum. Enligt rapporterna dödas uppemot 30 armenier medan 10-tal azerier dödas av sovjetiska trupper som skyddar armeniska befolkningen mot pöbeln. Två sovjetiska soldater rapporterats ha dödats.
7 december En kraftig jordbävning drabbar Armenien. Uppemot 25 000 människor mister livet. Katastrofen innebär en viss dämpning av Karabach-frågan.
10 december Karabach-kommitténs medlemmar arresteras av sovjetiska myndigheter.

1989
12 januari Sovjetunionens Högsta sovjet skapar NKAO:s speciella administrativa kommitté (SAK). Därmed avlägsnas NKAO från Azerbajdzjans administrativa styre och sätts under Moskvas direkta kontroll. Samtidigt fryser man auktoriteten hos NKAO:s kommunistiska parti samt folkets sovjet och makten överförs till SAK.
31 maj Karabach-kommitténs medlemmar friges.
augusti Azerbajdzjan påbörjar sin ekonomiska blockad mot Armenien och Nagorno-Karabach.
27 augusti För första gången sedan sovjetiseringen av Armenien väljs icke-kommunister till Armeniska SSR:s högsta sovjet.
28 november Sovjetunionens Högsta sovjet upplöser NKAO Speciella administrativa kommitté och skapar NKAO:s republikanska organisatoriska kommitté och utnämner viceordföranden i det azerbajdzjanska kommunistpartiet, V. Polyanichko, till dess ledare. På så sätt försöker Moskva att återföra NKAO till Azerbajdzjan. Karabachs armenier förkastar resolutionen.
1 december En gemensam session hos Armeniska SSR:s Högsta sovjet och NKAO:s Nationella sovjet antar enhälligt en resolution om återföringen av Nagorno-Karabach till Armenien.

1990
13–20 januari Pogromer mot armenier börjar i Azerbajdzjans huvudstad, Baku och uppemot 90 armenier dödas och deras hem och egendom vandaliseras. Armeniska kyrkan bränns ner till grunden. Majoriteten av stadens armeniska befolkning på nära 200 000 tvingas lämna sina hus och egendomar och flyr landet.
15 januari Sovjetunionens högsta sovjet utlyser undantagstillstånd i Nagorno-Karabach och vissa regioner i Armenien och Azerbajdzjan.
23 augusti Armeniska SSR:s högsta sovjet utropar republikens självständighet.