Kronologi

Sovjetiseringen av regionen och Stalins omritning av gränserna, 1921-1986

1921
16 mars Enligt Moskva-avtalet mellan det kemalistiska Turkiet och det bolsjevikiska Ryssland införlivas Nachitjevan som en autonom republik i Azerbajdzjanska SSR trots att området saknar någon gräns med Azerbajdzjan.
12 juni Kommunistpartiets byrå i Kaukasus kungör att Karabach, i enlighet med en överenskommelse mellan Armeniska SSR och Azerbajdzjanska SSR, är en del av Armeniska SSR.
4 juli Kaukasiska kommunistpartiets byrå tar ett formellt beslut om att överföra Nagorno-Karabach till Armeniska SSR. Josef Stalin, Sovjetkommissarie för nationaliteter, är närvarande vid mötet men deltar inte i debatten. Efter beslutstagandet har han ett hemligt möte med byråmedlemmar och berättar om sin åsikt angående beslutet att överföra Nagorno-Karabach till Armeniska SSR.
5 juli Kommunistpartiets byrå kungör ett nytt beslut där man lämnar Karabach inom Azerbajdzjanska SSR:s gränser men där Karabach blir en autonom region.

1923
13 februari De första demonstrationerna äger rum i Stepanakert, huvudstaden i Nagorno-Karabachs autonoma oblast (NKAO), där man kräver återföring av NKAO till Armenien.
7 juli Stalin drar gränserna för Nagorno-Karabach på ett sådant sätt att en smal landremsa separerar området fysiskt från Armenien.

1977
23 november Sovjetunionens ministerråd medger att Nagorno-Karabach har inkluderats i Azeriska SSR på ett artificiellt sätt och att man vid processen för inkluderingen hade ignorerat regionens historiska bakgrund, dess etniska sammansättning och befolkningens vilja och att regionen borde återinkluderas i Armeniska SSR.

1985
11 mars Mikhail Gorbatjov väljs till Sovjetunionens generalsekreterare och börjar så småningom sitt introduktionen av glasnost-reformen (feb-mars 1986).