Dokument

Det följande är ett urval av de viktigaste dokumenten rörande konflikten Nagorno-Karabach. Det bör nämnas att det finns flertal resolutioner hos t.ex. EU-parlamentariska grupper, pro-armeniska så väl som pro-azeriska, som inte finns inkluderade här.